Podjetje Goriške Dobrote d.o.o. je pričelo s svojo dejavnostjo leta 2017, cilj poslovanja je oblikovanje poslovnega modela na osnovi različnih poslovnih projektov znotraj podjetja.

Družba za te namene išče tržne niše na osnovi katerih zgradi poslovne modele, ki odstopajo od klasičnih že videnih in uporabljenih praks. Cilji družbe so tako imenovano multikanalno poslovanje kar pomeni, da so znotraj družbe prepletajo različne poslovne dejavnosti ki, pa kljub različnim končnim kupcem koristijo skupno operativno podporno platformo, ki deluje znotraj družbe.

Do sedaj je družba razvila model dobave blaga za Horeca kupce, ki je poseben v tem, da deluje po principu ”no stock” (brez zalog) tak model poslovanja omogoča dobavo dnevno svežega blaga saj se le-to vsak dan sproti naklada pri dobaviteljih. Uspešno deluje tudi model dobave posebnih izdelkov za slovenske trgovske verige. Večina teh izdelkov ima posebnosti glede roka uporabe, sestave in namen uporabe saj so v glavnem namenjeni skupina ljudi ki imajo razne zdravstvene omejitve. Model dobave deluje na principi ”on line” zbiranja naročil in ”one stop” dobavne poti, kar pomeni, da se blago zaradi posebnih zahtev izdelkov dobavi skoraj direktno iz tovarne dobavitelja do končnega kupca.